Hoe versnellen we de transities naar een duurzame economie?

De psychologie van markttransformatie kort uitgelegd. Dit is onderdeel van de 4-daagse training die ik met toenemende belangstelling volg met de toepasselijke naam #ChangingtheGame over #systeemverandering met een missie (transmissie). Of het nu gaat over het verduurzamen van de textielketen, de #agrifoodketen of de #fishfoodketen, deze systemen gaan, opmerkelijk genoeg, allemaal door dezelfde fasen heen. Het goede nieuws daarvan is dat het ons in staat stelt om de spelregels van het huidige systeem te veranderen, waardoor er een duurzaam toekomstperspectief ontstaat. https://voortrekker.eu/wp-content/uploads/2024/06/Psychology-of-Market-Transformation_ENG.pdf

Derk Jan Berends

Impact ondernemer willen zijn

Je leest en hoort steeds vaker het woord ‘Impact’. Impact wordt in de Van Dale omschreven als ‘uitwerking, invloed, effect’. Het kan in positieve en negatieve context worden gebruikt. In combinatie met ondernemen wordt het vaak gelinkt aan een positief effect op de omgeving, ofwel het milieu en de maatschappij. Een impact ondernemer is dan iemand die naast het maken van winst, een positieve bijdrage wil leveren aan het milieu en de maatschappij. Dat is niet alleen sympathiek maar is steeds meer de norm om nu en vooral in de nabije toekomst te kunnen ondernemen.

De Erasmus Universiteit heeft zelfs een Erasmus Corporate Impact Index ontwikkeld waarmee jaarlijks de 100 grootse bedrijven in Nederland worden geanalyseerd op hun maatschappelijke bijdrage. De vijf pijlers die daarvoor worden gebruikt zijn: goed bestuur, relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en werkgeverschap . De top-20 worden de ‘voortrekkers’ genoemd. In 2023 waren dat onder andere Tennet Holding, A.S.R en ASML (bron: Impact Centre Erasmus).

Impact neemt ook een belangrijke plaats in de verplichte rapportage richtlijn van de Europese Unie; de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Brussel eist van grote ondernemingen dat ze gaan rapporteren over hun impact op de omgeving (milieu en maatschappij) en over de financiële impact van die omgeving op de onderneming. De zogenaamde ‘dubbele materialiteit’ van Environmental Social Governance (ESG). De verplichte impact rapportage houdt niet op bij de onderneming zelf, maar werkt door in de gehele waardeketen. Een grote onderneming heeft, om haar dubbele impact te kunnen analyseren, informatie nodig van zijn leveranciers, die op hun beurt weer informatie nodig hebben van hun leveranciers, etc. Op de manier wordt ook van kleine ondernemers verwacht dat ze hun impact in kaart brengen.

Eigenlijk is impact ondernemen heel logisch. Ondernemers zijn gewend om in te spelen op veranderingen, dat is in feite het wezen van ondernemer zijn. ‘Als het getij verloopt moet men de bakens verzetten’ is actueler dan ooit. Er zijn grote maatschappelijke problemen zoals het verlies aan biodiversiteit, slechte waterkwaliteit en toenemende polarisatie. Overheid, bedrijfsleven en burgers kunnen die problemen samen oplossen. Bedreigingen omzetten in kansen is bij uitstek waar impact ondernemers goed in zijn. Door samen te werken kunnen we hele systemen veranderen (transitie) en daarmee vergroten we onze impact op het milieu en de maatschappij. Een mooie toekomst voor ons allemaal.

Het is mijn ambitie om een impact ondernemer te zijn en echt bij te dragen aan die mooie toekomst voor ons allemaal. Dat doe ik door organisaties te ondersteunen bij het concretiseren en daadwerkelijk realiseren van een duurzame bedrijfsvoering. Ik help graag bij het ontwikkelen van een ESG-strategie en het vertalen ervan in concrete programma’s, projecten en andere activiteiten. In de rol van bestuurder en manager heb ik tientallen jaren kennis en ervaring opgedaan met het ontwikkelen van beleid, het realiseren van strategische veranderingen, het motiveren van teams en het omgaan met weerstanden. Ik heb een brede belangstelling, ben verbindend en ondernemend.

De afgelopen 15 maanden was ik MVO-programmamanager bij Cornelis Vrolijk in IJmuiden. Een uitdagende en leerzame opdracht voor een grote internationale onderneming in de visserij, viskweek, visverwerking en vishandel. Ik ben dankbaar dat ik deze kans heb gekregen om mijn kennis en vaardigheden van zowel programmamanagement als impact ondernemen te kunnen vergroten. Het heeft mij ook bevestigd in mijn ambitie om zelf een impact ondernemer te willen zijn.

Om echt impact te kunnen maken heb ik mij aangesloten bij het team van ESG-professionals van Empact.

Derk Jan Berends